22682
11:43

معادلات برش و لنگر تیر تحت بارگذاری های مختلف (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

به کمک این بخش می توانید معادلات برش و لنگر تیر را تحت بارگذاری های مختلف بنویسید. بیان جبری برش و لنگر از این جهت اهمیت دارد که مهندسان را قادر می سازد فورا نواحی تنش بحرانی را شناسایی کنند. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808