14003
27:34

سمینار خرابی پیش رونده ناشی از اتش سوزی در سازه های فولادی- قسمت اول

این سمینار در تاریخ 9 اسفند 95 و از سوی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان برگزار شده است.

پکیج استثنایی 808