22315
06:25

دیاگرام آزاد یک جسم صلب ۱ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

قبلا در مورد معادلات تعادل استاتیکی برای تحلیل اجسام صلب صحبت کردیم. معادلات تعادل، نیروها و تغییرمکان ها را به هم مرتبط می کنند. به دیاگرامی که همه نیروها و تغییرمکان ها روی آن نشان داده می شود، دیاگرام آزاد می گوییم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط

پکیج استثنایی 808