12675
04:49

چالش های طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند- قسمت دوم

این فیلم از کارگاه آموزشی  چالش های طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند تهیه شده است.

این فیلم توسط مدرس دوره جناب مهندس فرشاد عرب مارکده  اختصاصا برای موسسه آموزشی 808 ارسال شده است. اطلاعات بیشتر...

پکیج استثنایی 808