نحوه محاسبه جرم گرهی بصورت دستی و کنترل آن در نرم افزار SAP

05:04

نحوه محاسبه جرم گرهی بصورت دستی و کنترل آن در نرم افزار SAP

در این فیلم  با نحوه محاسبه جرم گرهی بصورت دستی و کنترل آن در نرم افزار SAP آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه