معرفی نرم افزار طراحی بهینه سازه ( ACE OCP )

13:03

معرفی نرم افزار طراحی بهینه سازه ( ACE OCP )

ACE OCP، یکی از پلاگین های نرم افزارهای CSI مانند SAP2000 و  ETABS که امکان طراحی بهینه سازه را در فضایی واقعی میسر می کند. این پلاگین از همه مصالح و قطعاتی که در نرم افزار های CSI وجود دارد از جمله قطعات بتن مسلح، قطعات فولادی و آلومینیومی و... پشتیبانی می کند.