12532
10:30

طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان ها و ستون های بتنی در نرم افزار sap2000 v17.3.0- قسمت اول

در این ویدیو نحوه طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان ها و ستون های بتنی در نرم افزار sap2000 v17.3.0 آموزش داده می شود.

پکیج استثنایی 808