22723
01:37

آشنایی با برخی از قابلیت های نرم افزار جدید سایزموسافت، SeismoSelect

با استفاده از SeismoSelect  می توان به شیوه ای راحت  داده های رکوردهای حرکت زمین را از پایگاه داده های مختلفِ آنلاین سرچ، انتخاب، اسکیل و دانلود کرد. جست و جوی داده ها را می توان با پارامترهای مختلفی از جمله طیف پاسخ، پارامترهای مختلف حرکت زمین، اطلاعات مربوط به یک رویداد (بزرگی، موقعیت گسل و تاریخ) یا محل ثبت رکورد (فاصله رو مرکز و ...) انجام داد. بر اساس پارامترهای انتخاب شده نرم افزار شروع به جست و جوی رکوردهای مورد نظر می کند و نهایتا روند دانلود رکوردهای انتخاب شده را تسهیل می کند.

منبع

موسسه ۸۰۸ نماینده رسمی محصولات شرکت Seismosoft در ایران

مطالب مرتبط:

 

پکیج استثنایی 808