سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، استانداد ملاک عمل طراحی سازه های فضاکار در ایران چیست؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، استانداد ملاک عمل طراحی سازه های فضاکار در ایران چیست؟

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  استانداد ملاک عمل طراحی سازه های فضاکار  در ایران چیست؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم