همایش کارآفرینی ویژه مهندسین عمران برگذار شده در دانشگاه تربیت مدرس در اسفند 94-بخش سوم مهندس علیرضا ناصر معدلی شرکت پرلیت-بخش دوم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه