آموزش تحلیل ارتعاش حالت پایدار در نرم افزار sap2000 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

18:05

آموزش تحلیل ارتعاش حالت پایدار در نرم افزار sap2000 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

برنامه سپ 2000 دارای گزینه ایست که به کاربران اجازه می دهد به سادگی تابع هارمونیک حالت پایدار را برای  گستره وسیعی از فرکانس ها اعمال کنند. این کار سبب می شود تا تحلیل ارتعاش برای سازه هایی که تحت بارهای تناوبی  ماشین ها و تجهیزات ارتعاشی قرار دارند، میسر شود. در این آموزش، نشان می دهیم که چطور بار ناشی از یک پمپ ارتعاشی را به یک دال بتنی اعمال کنیم.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم