تحلیل دینامیکی فزاینده، Incremental Dynamic Analysis

 تحلیل دینامیکی فزاینده،  Incremental Dynamic Analysis

تحلیل دینامیکی فزاینده، Incremental Dynamic Analysis

تحلیل دینامیکی افزاینده، IDA، روشی است که طی آن شدت مقیاس شده یک رکورد زلزله که منجر به نقض یک یا چند حالت حدی تعریف شده در سازه مورد نظر می‌شود، به روش افزایش تدریجی ضریب مقیاس زلزله و تعیین پاسخ سازه در برابر زلزله مقیاس شده بدست می‌آید.

شدت لرزه‌ای متناظر با وقوع یک حالت حدی تابعی از رکورد زلزله انتخابی است و به منظور انعکاس عدم قطعیت متناظر با محتوای فرکانسی زمین‌لرزه، فرایند IDA برای چندین رکورد مختلف تکرار می‌شود و به مقادیر شدت بدست آمده از اعمال رکوردهای مختلف یک توزیع احتمالاتی برازش داده می‌شود. به این منحنی احتمالاتی که عموما از نوع لوگ-نرمال است منحنی شکنندگی (fragility curve) گفته می‌شود.

گسترش كاربرد روش تحليل استاتيكی غير خطی در طراحی عملكردی سازه‌ها باعث بوجود آمدن یک ايده نو در بكارگيری آناليز ديناميكی تاريخچه زمانی غير خطی شده است. اين روش كه به عنوان روش تحليل ديناميكی افزايشی (IDA) معرفی شده، یک روش پارامتریک است كه اخيرا به منظور تخمين عملكرد لرزه‌ای سازه‌ها بوجود آمده است. اين روش شامل اثر دادن یک يا چند ركورد زمين‌لرزه بر روی سازه است، كه هر یک از اين ركوردها تا رسيدن به یک شدت خاصی مقياس شده‌اند. 

تحلیل دینامیکی فزاینده IDA، یک روش تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها و بر اساس عملکرد می‌باشد که رفتار سازه را در طیف وسیعی از شدت‌های مختلف زلزله بیان می‌کند. همانگونه که می‌دانیم این روش با توجه به اینکه رفتار مصالح را غیر خطی در نظر می‌گیرد و نیز ماهیت دینامیکی دارد لذا در مقایسه با روش‌های استاتیکی مانند تحلیل استاتیکی خطی بار افزون (پوش اور) و روش‌های خطی مانند تحلیل دینامیکی طیفی دقیق‌ترین روش در تخین رفتار سازه‌ها است.

اما منحنی IDA با یک رکورد نمی‌تواند رفتار سازه را برای حوادث آینده به طور کامل بیان کند. از آنجا که پاسخ تحلیل‌های غیر خطی و IDA می‌تواند به شدت به تعداد و مشخصات دینامیکی رکورد‌های انتخابی وابسته بوده و پاسخ‌ها از یک رکورد به رکورد دیگر به شدت تغییر می‌کند، لذا تعداد کافی از رکودها برای پوشش تمام نواحی پاسخ‌ها مورد نیاز است. در نتیجه مجبوریم که مدل سازه‌ای را برای مجموعه‌ای از رکوردهای زمین‌لرزه تحلیل کنیم.

اخبار

محصول

تحلیل های IDA در Seismosignal -  OpenSees
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
علت اینکه ماکزیمم دریفت در تحلیل IDA از ۰٫۰۰۱ بیشتر نمیشه، چیست؟
سلام واسه تحلیل IDA راهنمایی می خواستم. ایبوک ۸۳ رو هم خریداری کردم و سازمو مدل کردم. ولی ماکزیمم دریفت از ۰٫۰۰۱ بیشتر نمیشه!
عکس کاربر
5 پاسخ
مشکل عدم همگرایی در هنگام تحلیل IDA یک قاب فولادی در اپنسیس
تحلیل از همان شدت های پایین رکورد، وارنینگ عدم همگرایی می دهد. در نموداری که پیوست شده قابل مشاهده است که از 0.4pga به بعد بعلت عدم همگرایی، رکورد تا اخر اعمال نشده و مقدار دریفت ماکزیمم حاصل از تحلیل نوسان دارد.
عکس کاربر
1 پاسخ
اسکیل کردن رکوردها برای تحلیل IDA
سلام برای تحلیل ida پس از انتخاب رکوردهای زلزله باید آنهارا اسکیل کرد.که من میخواهم از روش هانت وفیل اینکاروانجام بدم.روش این الگوریتم چطوری هست؟آیا برای همه ی رکورها ثابت است؟و اینکه به ازای IM های مختلف چطوری میتوان حداکثر جابه جایی سازه راحساب کرد؟

مشاوران این تخصص

#: 4
احمد سپهری
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 1 ماه
#: 3
سالار آرین مقدم
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 3 ماه
#: 2
افشین
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 ماه 2 هفته
#: 1
ریحانه احمدی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 ماه 2 هفته

کاربران

اشتراک در RSS - تحلیل دینامیکی فزاینده،  Incremental Dynamic Analysis