بخشی از فیلم دوره حضوری «حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم»

01:47

بخشی از فیلم دوره حضوری «حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم»

مدرسین: مهندس سیروس صدرنفیسی و مهندس محمد حسین مسعودی

مخاطبان دوره: قبول شدگان آزمون ورود به حرفه (اعضای پایه سه دارای صلاحیت اجرا و نظارت)

سرفصل‌ها:

  1. آشنايی با سازمان نظام مهندسی ساختمان
  2. نحوه انجام امور اداری و اقدامات اولیه جهت شروع کار و فعالسازی کارتابل
  3. مهمترین نكات فنی و حقوقی در خصوص پذيرش پروژه و عقد قرارداد
  4. نكات لازم در خصوص تعويض ناظر، حل اختلاف، داوری و شورای انتظامی
  5. پاسخ به سوالات

 فیلم دوره را از اینجا تهیه کنید.

مطالب مرتبط: