فیلم دوره هیدرولوژی پیشرفته آمادکی کنکور دکتری عمران

1:23:18

فیلم دوره هیدرولوژی پیشرفته آمادکی کنکور دکتری عمران

دوره مکانیک سیالات و هیدرولیک توسط میثم انصاری، کارشناس ارشد عمران از دانشگاه صنعتی شریف در ۸۰ ساعت از ۶ مهرماه ۹۷ شروع می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت نام در این دوره مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام دوره مکانیک سیالات و هیدرولیک

مطالب مرتبط: