هیدرولوژی، Hydrology

هیدرولوژی، Hydrology

هیدرولوژی، Hydrology

هیدرولوژی که اصل کلمه‌ی آن ریشه‌ی یونانی دارد به مفهوم علم شناخت آب است، ولی به دلیل گستردگی این مفهوم و جهت محدود کردن مرزهای این علم تعریف آن را چنین بیان کرده‌اند که:

هیدرولوژی علم مطالعه‌ی آب در کره‌ی زمین بوده که در مورد پیدایش، گردش، انتقال و توزیع آب، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اندرکنش آن نسبت به محیط اعم از زنده و بی‌جان بحث می‌کند. در هیدرولوژی، وقوع هر فرایندی در رابطه با آب، گردش آب در طبیعت، توزیع و پراکندگی آب در کره‌ی زمین، اعم از سطحی نظیر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و زیر‌زمینی و تاثیرات اکولوژیکی آن بررسی می‌شود.

اصولا هیدرولوژی علمی است که پایه‌های آن بر اساس تجربه بنا شده است؛ اما، جنبه‌های علمی آن بیش از جنبه‌های نظری آن توسعه یافته است. کاربرد علم هیدرولوژی در زمینه طراحی انواع سازه‌های هیدرولیکی نظیر سد‌ها، بندها، پل‌ها، سیستم‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی شهری، شبکه‌های زهکشی، مهندسی رودخانه، کنترل فرسایش و رسوب، کنترل سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، تولید برقابی و ... است.

با توجه به گستردگی علم هیدرولوژی که ناشی از چرخش آب در محیط‌های اتمسفر، سطح زمین و در زیر زمین و نیز اندر‌کنش‌های کمی و کیفی آب با محیط می‌باشد، این علم به زیر شاخه‌های  متعددی تقسیم‌بندی شده که عبارتند از:

آب و هواشناسی، دریاچه‌شناسی، اقیانوس‌سنجی، یخ و برف‌شناسی، رودخانه‌شناسی، شناخت آبهای زیر‌زمینی، هیدروگرافی، هیدرومتری و کیفیت‌شناسی آب که با پیشرفت سریع علم، هر روزه بر زیر شاخه‌های آن نیز افزوده می‌شود.

با پیشرفت علم هیدرولوژی، تعداد مدل‌های هیدرولوژیکی توزیعی رو به افزایش و مدل‌های تجربی رو به کاهش هستند. به ویژه با پیشرفت علوم نرم افزاری و سخت‌افزاری در زمینه کامپیوتر و نیز گسترش مفاهیم ریاضی در زمینه هیدرولوژی مهندسی، امروزه کاربرد مدل‌های توزیعی در هیدرولوژی بسیار متداول شده است.  ولی به هر حال استفاده از این مدل‌ها بدون شناخت کافی از عوامل و پارامتر‌های هیدرولوژیکی و نوع فرایندهای مرتبط با آنها خالی از اشکال نبوده و لذا بایستی شناخت کامل از مفاهیم اولیه هیدرولوژی مهندسی را در الویت نسبت به کاربرد مدل‌های موجود قرار داده و پس از شناخت کامل از آن اقدام به استفاده از این مدل‌ها کرد.

HEC-HMS، SWAT، HYFRAN-Plus، MIKE SHE، WetSpa نمونه‌های از نرم‌افزار‌های مرود استفاده در مدلسازی‌های هیدرولوژیکی هستند.

برخی از ژورنال‌های بین‌المللی معتبر در این گرایش از مهندسی آب عبارتند از:

  •  Journal of Hydrologic Engineering
  •  Journal of Hydrology and Hydromechanics
  • Journal of Hydro informatics
  • Hydrological Processes
  • Hydrological Sciences Journal
  • Hydrology and Earth System Sciences
  • Hydrology Research
  • Hydrological Sciences Journal
  • (Journal of Engineering Geology and Hydrogeology (QJEGH

منبع: هیدرولوژی مهندسی، مولف: دکتر حمیدرضا صفوی

اخبار

محصول

هيدرولوژي پيشرفته كارآموز
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 158,000 تومان
158,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
آب (مدیریت منابع آب)
نوآور
آموزش نرم افزار
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
اصول هیدرولوژی کاربردی
قیمت: 95,000 تومان
95,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
رودخانه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
هیدرولوژی مهندسی
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
رودخانه
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب مدیریت سیلاب شهری
قیمت: 92,000 تومان
92,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آموزش هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)
فروشگاه
temp
قیمت: 600,000 تومان
600,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
دکتری
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

#: 1
عکس‌های saman01
سامان رحمتی
نقش‌ها: administrator, editor, Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 9 ماه
اشتراک در RSS - هیدرولوژی، Hydrology