مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

04:47

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

امروزه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیر پروژه و ذینفعان را در هر مرحله برای تصمیم‌گیری درست یاری می‌کند.

منبع توضیحات

منبع فیلم

مطالب مرتبط: