10 دانشگاه برتر سال 2017 جهان در رشته عمران

42

10 دانشگاه برتر سال 2017 جهان در رشته عمران

10 دانشگاه برتر سال 2017 جهان در رشته عمران عبارت اند از: 

  1. دانشگاه ماساچوست
  2. دانشگاه کمبریج 
  3. دانشگاه سنگاپور
  4. دانشگاه برکلی
  5. دانشگاه دلفت
  6. کالج امپریال
  7. دانشگاه استنفورد
  8. دانشگاه چینهوا
  9. دانشگاه هونگ کونگ
  10. دانشگاه توکیو

منبع

مطالب مرتبط: