خودروهای کابلی، راهکار بولیوی برای کاهش آلودگی هوا

48

خودروهای کابلی، راهکار بولیوی برای کاهش آلودگی هوا

در شهر لاپازِ بولیوی در پی افزایش آلودگی، مسئولان تصیم گرفتند از خودروهای کابلی برای افزایش کیفیت هوا استفاده کنند. روزانه میلیون ها نفر از این طریف رفت و آمد می کنند. از انجا که لاپازِ در دره واقع شده و دورتادور ان را کوه ها فرا گرفته اند، این سیستم راهکار خوبی برای کاهش آلودگی هوا در این شهر محسوب می شود.

منبع