فیلم آموزشی معرفی قابلیت‌های اضافه شده به ETABS 2015 (ترجمه و زیرنویس اختصاصی ۸۰۸)

21:19

فیلم آموزشی معرفی قابلیت‌های اضافه شده به ETABS 2015 (ترجمه و زیرنویس اختصاصی ۸۰۸)

در این فیلم قابلیت‌های اضافه شده به نرم‌افزار طراحی و محاسبات سازه ETABS 2015 که خصوصا در کشورمان بسیاری از مهندسان با آن آشنا هستند و از آن روزانه استفاده می‌کنند، معرفی شده و توسط تیم مترجمین ۸۰۸ ترجمه و دوبله شده است.

منبع: CSI

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم