دانش معماری چگونه شکل می گیرد؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

06:01

دانش معماری چگونه شکل می گیرد؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو می بینیم که چگونه دانش معماری از طریق تخیل و تصویرسازی شکل می گیرد و به صورت دیاگرام و نمودار نشان داده می شود. پروفسور Michael Hays این موضوع را با مثالی درباره کشف دیاگرام ویلاهای آندره پالادیو توضیح می دهد. این ویدیو از درس اول دوره "تصور معمارانه" خدمت شما عرضه می شود که ارائه ای از آموزش آنلاین دانشگاه هاروارد می باشد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...