کارخانه بازیافت نخاله های ساختمانی در آلمان

03:20

کارخانه بازیافت نخاله های ساختمانی در آلمان

پروژه CANDY  بعد از کسب موفقیت در  زمینه باریافت نخاله های ساختمانی در انگلیس،  طی چند سال اخبر کارخانه  ای را بدین منظور در اشتوتگارت آلمان راه اندازی کرده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم