انتقال مدل های سازه ای پیچیده از برنامه AutoCAD به برنامه SAP2000

04:24

انتقال مدل های سازه ای پیچیده از برنامه AutoCAD به برنامه SAP2000

در این فیلم  با نحوه انتقال مدل های سازه ای پیچیده از برنامه AutoCAD به برنامه SAP2000 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...