یک روز از زندگی یک مهندس عمران

01:11

یک روز از زندگی یک مهندس عمران

در این فیلم یک روز عادی از زندگی یک مهندس عمران به ما نشان داده می‌شود. در این فیلم تخصص‌های جانبی رشته مهندسی عمران همچون نقشه برداری، هیدرولیک، محیط زیست و ترافیک تشریح می‌شود. در این فیلم با حداقل الزامات آموزشی معمول برای تبدیل شدن به یک مهندس عمران آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم