طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن

طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن

عکسهایی از فضای داخلی برج جنگا واقع در نیویورک که به تازگی برای سکونت آماده شده است را برای شما آماده کرده ایم. پلکان گرد مجسمه وار بتنی طبقه نهم و دهم را به هم متصل نموده است. یک استخر شنای پوشیده از کاشی های کوچک متالیک که به یک تراس بزرگ با دیدی زیبا به نیویورک راه دارد، طراحی شده است و همچنین یک مرکز ورزشی، سالن یوگا و اتاق بخار پوشیده از قطعات چوبی افقی برای این طبقات در نظر گرفته شده است.

علاوه بر اینها یک سالن مطالعه، سالن غذاخوری، مرکز کنفرانس و ناحیه ای برای بازی کودکان همه در دسترس ساکنین هستند. ساختن این ساختمان 145 واحدی و 60 طبقه که شکل قرارگیری واحدها از قطعات چوبی بازی جنگا گرفته شده است از سال 2008 شروع شده و اوایل امسال به پایان رسید.

منبع

طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن
طراحی داخلی برج جنگا، طرحی از هرزوگ و دمورن