ساخت دیواری موج دار با کاشی بتنی

ساخت دیواری موج دار با کاشی بتنی

طرح تپه های شنی و همینطور طرح های سنتی ایده ای برای طراحی این دیوار در استودیوی Note Design بوده است. این استودیوی واقع در استکهلم از الگوهای بزرگ دست ساز خاکی و شنی برای طراحی استفاده می کند و سپس با ریخته گری بتن دوباره آن طرح را در جزئیات کوچکتر می سازند. با این روش طرحی به نرمی پارچه ساخته می شود حتی اگر با مصالح سخت ساخته شود چون طرح اصلی از نقش های ایجاد شده توسط باد و آب بر شن های بیابان و زیر دریا گرفته شده است.

این الگو با کاشی های مجارستانی با نام تجاری Kaza Concrete ساخته شده است. پیدا کردن مقیاس و تناسبات مناسب چالش برانگیر بوده است؛ مقیاسی که بیش از حد بزرگ نمایی شده نباشد و بگذارند نور بهترین جلوه را به طرح بدهد و به الگو جان دهد.

منبع

Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete
Note Design creates bulging weave-effect tiles for Kaza Concrete