ساختمان پایداری که نفس می کشد: دفتر مرکزی EDU در کلمبیا

ساختمان پایداری که نفس می کشد: دفتر مرکزی EDU در کلمبیا

این ساختمان که دفتر مرکزی جدید شرکت توسعه شهری EDU است در شهر مدلین پایتخت کلمبیا از سال 2016 در حال ساخت است و بر عملکرد حرارتی مطلوب و احیای بافت محلی شهر تاکید دارد. این ساختمان می خواهد با شعار "ساختمانی که نفس می کشد" معیاری برای بنای عمومی پایدار در شهر مدلین باشد. ساخت این ساختمان با همکاری سه جانبه بخش دولتی، بخش خصوصی و پروفسور سلمان گریگ از دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد صورت پذیرفته است.

طراحی این ساختمان نشان از تعهد جدی برای نوآوری در ایجاد ساختمان های پایدار در شهر مدلین دارد و از سیستم های پیش‌ساخته نما، پانل های خورشیدی، دودکش خورشیدی، درجه بندی دما، شناوری حرارتی و عدم استفاده از تهویه مطبوع  در جهت رسیدن به معماری پایدار استفاده شده است. هدف اصلی این طرح بازسازی و احیای بافت مرکزی شهر و ایجاد محیط اجتماعی امن برای فعالیت های اجتماعی است.

کانسپت طرح بر استفاده از مصالح ساده و هندسه هوشمند است، پوسته خارجی از المان های پیش‌ساخته با کیفیت بالا تهیه شده است و هوای سرد بیرون ساختمان را به سمت دودکش خارجی هدایت می کند. این ساختمان دو طبقه زیززمین دارد که مکانی برای مخازن آب، پارکینگ، اتاق های فنی، بازیافت، زباله، تعمیر و نگهداری و انبارها قرار دارد.

در طبقه اول فضاهای جمعی همچون مرکز پرداخت، پذیرش، گالری پروژه ها، خدمات اجتماعی و بایگانی قرار دارد. این بنا ده طبقه است که هر طبقه حدودا 3.7 متر ارتفاع دارد. طبقه دوم تا چهارم دفاتر اداری، طبقه پنجم آشپزخانه و تراس، طبقه ششم تا هشتم دفاتر اداری، طبقه نهم دفتر مدیریت کل و طبقه دهم فضاهای خدماتی و اتاق تعمیر آسانسور قرار دارند.

منبع

دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا
دفتر مرکزی EDU در کلمبیا