ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان

ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان

معمار: گروه معماری آلشتر
موقعیت پروژه: اصفهان، ایران
متراژ پروژه: 490 متر مربع
سال اتمام ساخت پروژه: 2016
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
این عبارت دهان پر کن حقیقت دارد که در هر گوشه و کنار شهر اصفهان می توانید زیبایی منحصربه فردی را مشاهده کنید. پروژه جی شیر (Jey Shir) اصفهان یکی از همین موارد میی باشد که به زیبایی تلفیق بافت مدرن در کنار بافت سنتی را به نمایش گذاشته است. به طور قطع فرم مدرن پروژه جی شیر در مقایسه با بافت شهر اصفهان بیشتر به چشم می آید. درر ادامه خلاصه ای از ویژگی های ساختمان جی شیر اصفهان را برای شما قرار داده ایم.
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر نام خود را از محله ای به همین نام برگرفته است. (جی یکی از نام های پیشین تاریخی اصفهان گذشته می باشد). طراحی ساختمان بر اساس روابط داخلی معماری سنتی شهرستان اصفهان به اجرا رسیده و حجم کلی آن اعترضی است نسبت به عصر جدید معماری نامناسب و نا متقارن شهر اصفهان می باشد و خود را با جدا کردن از فضای ناخوشایند اطراف تعریف می کند.
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
دهانه مناسب ایوان و حیاط ساختمان باعث شده تا فضای گسترده مناسبی برای داخل خانه ایجاد شود. متریال ساختمان از آجر تشکیل شده که ادای احترامی به بعد سنتی منطقه می باشد و به لحاظ حفظ هماهنگی با برخی ویژگی های شهری مدرن به شیوه مینیمال طراحی شده است. طراحی ساختمان به شیوه فوق بر روی دو جنبه از معماری متمرکز شده است. ویژگی اول نمای تیره ضلع جنوبی می باشد که در تضاد با معماری امروزی اجرا شده و جنبه دوم به کار بردن متریال آجر سفید در داخل است که دیدگاهی برای معماری سنتی گذشته می باشد.

 

منبع : معماری آرل و archdaily

ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان
ساختمان مسکونی جی شیر اصفهان