تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان

تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان

استودیوی محلی ORA این ساختمان واقع در جمهوری چک را به شیوه قدیمی خود بازسازی کرده است؛ با گچکاری قدیمی، پنجره های نیم دایره و پله سنگی.

معمار این پروژه می گوید که بنا در طول رژیم کمونیست تغییرات نامناسبی داشته است ولی چیزهای بسیاری را می شود از لایه های زیرین مصالح فهمید و بنا را به آنگونه که قبل از آن تغییرات بوده است درآورد. طراحان می خواستند فضای داخلی را یکپارچه کنند و تا جای ممکن خصوصیات قدیمی بنا را حفظ کنند. کانسپت اصلی این بود که از مواد طبیعی استفاده شود و به راحتی نتوان فهمید کدام عنصر از گذشته است و کدام به تازگی اضافه شده است.

پنجره ها به صورت نیم دایره قدیمی درآمدند و آجرکاری بازسازی شد. کاشی و مبلمان چوبی و آجری به فضا اضافه شد و چارچوب تخت ها و چراغ ها از جنس فولاد خشن سبک انتخاب شدند.

منبع

تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان
تبدیل یک ساختمان قرن شانزدهمی به خانه مهمان