مقاله تحلیلی: کاربرد نسبت طلایی و عدد فی در معماری

مقاله تحلیلی: کاربرد نسبت طلایی و عدد فی در معماری

نسبت طلایی قرن‌هاست که توسط بشر در معماری استفاده می‌شود. به‌کارگیری این نسبت احتمالاً از طراحی اهرام مصر آغاز شده است. زمانی که روابط پایه‌ی فی برای تعریف یک مثلث قائم‌الزاویه استفاده شد، ابعاد بزرگ اهرام مصر با هندسه‌ای‌ که در زیر نشان داده شده شکل گرفت (ایجاد یک زاویه‌ی 51.83 درجه که کسینوس آن عدد فی یا همان 0.618 می‌باشد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 معبد پارتنون

اقلیدس یونان باستان از این عدد در کتاب "عناصر" نام برده است. معبد پارتنون در سال 438 تا 447 قبل از میلاد ساخته شده که البته به نظر می‌رسد در برخی از جنبه‌های طراحی آن برای دستیابی به زیبایی و تعادل در طراحی از نسبت طلایی استفاده شده است. شکل زیر یکی از راه‌هایی را که اغلب نسبت طلایی در طراحی ظاهر می‌شود، نشان می‌دهد. با این وجود این موضوع همچنان مورد بحث است چرا که کاربرد نسبت طلایی در بسیاری از منابع به‌درستی توصیف نشده است. علاوه بر این، استفاده از آن در گام دوم پارتنون تا حدودی اختیاری به نظر می‌رسد. همچنین ابعاد دیگری در پارتنون هست که در آن‌ها از این نسبت استفاده شده است.

 نوتر دام

در نوتردام پاریس نیز که در سال‌های 1163 تا 1250 ساخته شده است به نظر می‌رسد در تعدادی از نسبت‌های کلیدی طراحی آن، از نسبت طلایی استفاده شده است. با اینکه طراحی آن تقریباً نامتقارن است و ارزیابی آن از روی عکس به دلیل اعوعاج موازی دشوار است، اما خطوط نسبت طلایی در مستطیل‌های سبز،‌ آبی و قرمز تقریباً مطابق با خطوط اصلی معماری است که در زیر نشان داده شده است:

  • قرمز- ارتفاع عمودی پایه از سطح زمین: در بالای سطح اول: در بالای طبقه‌ی دوم
  • آبی- ارتفاع عمودی پایه از سطح دوم: در بالای سطح دوم: در بالای سطح سوم
  • سبز- عرض افقی، بیرون از قسمت بالا در سمت چپ: داخل قسمت بالا سمت راست: خارج قسمت بالا سمت راست

تاج محل

در هند نیز در ساخت تاج محل که در سال 1648 کامل گردید، همان‌طور که در شکل می‌بینید، از این نسبت استفاده شده است.

 

ساختمان دبیرخانه سازمان ملل متحد

همچنین در برخی از برج‌های ایالات متحده نیز در زمان معاصر، از این نسبت استفاده شده است.

برج CN

در طراحی برج CN تورنتو، نیز از نسبت طلایی بهره گرفته شده است. به این صورت که نسبت قسمت بالای برج که 342 متر است به ارتفاع کل یعنی 553.33 برابر است با عدد 0.618 که همان عدد فی است.