پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱: مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015

مدل: Vije-1

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱: مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۳۹۵.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۷۹.۰۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۳۱۶.۰۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 395,000 تومان
395,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015
پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015 پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015 پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015