21566
03:03

چگونه محل مناسبی برای کارآموزی پیدا کنیم؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808