22783
02:09

چه چیزی مهندسی را به یک حرفه رضایت بخش تبدیل می کند؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم آنتونی فاسانو با ماری لانگ در خصوص  آنچه باعث رضایت بخشی در حرفه مهندسی می شود، صحبت می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808