23383
07:37

پرش هیدرولیکی چیست؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

کنترل جریان آب یکی از اساسی ترین مسائل زیرساخت های امروز است. از طغیان رودخانه ها گرفته تا کانال های آبیاری ، تأسیسات زهکشی رواناب ها و قنات ها ، و حتی سرریز سدها، همگی از  همین مسائل هستند. بنابراین مهندسان باید برای طراحی سازه هایی که قرار است آب را مدیریت یا کنترل کنند، چگونگی رفتار آن را پیش بینی کنند. مایعاتهمیشه اونطور که ما انتظار داریم رفتار نمی کنند. در این قسمت میخواهیم در مورد جالب ترین پدیده کانال هایِ باز یعنی پرش هیدرولیکی صحبت کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808