مهندسی هیدرولیک، Hydraulic Engineering

مهندسی هیدرولیک، Hydraulic Engineering

مهندسی هیدرولیک، Hydraulic Engineering

مهندسی هیدرولیک به عنوان یکی از زیر شاخه‌های مهندسی عمران است که به موضوعاتی چون جریان و انتقال آن به ویژه جریات آب و پساب می‌پردازد.

یکی از موضوعات این گرایش، استفاده از نیروی گرانش به عنوان نیروی محرک برای انتقال جریان است. این زیر مجموعه از مهندسی عمران با مسائلی چون پل‌ها، سدها، کانال‌ها مرتبط است.

در مجموع، مهندسی هیدورلیک، مجموعه‌ای از قوانین مکانیک سیالات برای حل مسائل چون جمع‌آوری، انبار، کنترل، انتقال، تنظیم، اندازه‌گیری و استفاده از آب است.

در طراحی سازه‌هایی که اندرکنشی با آب دارند مانند، سرریزها، سدها، کانالها و سایر سازه‌های آبیاری، از علم مهندسی هیدرولیک استفاده می‌شود.

WaterGEM، WaterCAD، HAMMER، FlowMaster، PondPack برخی از نرم افزارهای مطرح در مدلسازی‌های هیدرولیکی هستند.

Journal of Hydraulic Engineering و Journal of Hydraulic Research دو ژورنال مطرح بین‌المللی در این زمینه هستند.

اخبار

محصول

شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در FLOW 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 41,000 تومان
41,000 تومان
فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
فيلم آموزش سيالات و هيدرولیک آمادگی کنکور ارشد عمران قسمت یازدهم: اندازه حرکت
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فيلم آموزش سيالات و هيدرولیک آمادگی کنکور ارشد عمران قسمت دوازدهم: جریان آرام و آشفته در لوله ها و کانال ها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 16,500 تومان
16,500 تومان
هیدرولیک (نسل جدید)
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
کتاب هیدرولیک سدها و مخازن
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مهندسی هیدرولیک، Hydraulic Engineering