20132
21:50

فیلم آموزش پیچش در مقاطع جدار نازک

فیلم آموزش پیچش در مقاطع جدار نازک، قسمتی از دوره تحلیل سازه و مقاومت مصالح (آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری عمران سال ۹۸) است که توسط جناب آقای علی عبایی مدرس این دوره در حال تدریس است. برای شرکت در این دوره و دریافت فیلم کامل بعد از برگزاری هر جلسه می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام دوره

playlist

پکیج استثنایی 808