14550
29:34

سمینار جداسازی های پیشرفته لرزه ای در ساختمان های بلند- قسمت سوم

این سمینار در تاریخ 28 فروردین 96 برگزار شده است.

سخنران سمینار: دکتر علی کمک پناه

 

پکیج استثنایی 808