21468
08:07

روش شیب افت- قسمت چهارم لنگر گیردار انتهایی(ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

هنگامی که از روش شیب افت برای تحلیل تیرها و قابهای نامعین استاتیکی استفاده می کنیم اغلب نیازمند محاسبه لنگر گیردار انتهایی حاصل از بارگذاری هستیم. اما لنگرهای گیردار انتهایی چه هستند؟ و دقیقا چرا نیازمند محاسبه آنها در حین استفاده از روش شیب افت هستیم؟ برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808