13315
11:47

مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر فاروقی (استادیار دانشگاه آزاد واحد شرق تهران) از طرف سازه 808 بخش نهم

مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر فاروقی (استادیار دانشگاه آزاد واحد شرق تهران) از طرف سازه 808 بخش نهم

موضوع گفتگوی اختصاصی سازه 808 در تاریخ 15/11/1395:

آتش سوزی ساختمان پلاسکو، مدیریت بحران، ارگان های دخیل، مدیریت سوانح، درس های گرفته شده برای موراد آتی، معرفی آیین نامه های  NFPA مربوطه، Lessons learned from Plasco Building fire and collapse

بلند مرتبه سازی، مشکلات و معضلاب به غیر از بارگذاری باد و زلزله، تاثیر بارگذاری آتش بر سازه ها، گسیختگی پیشرونده (خرابی پیشرونده) و معرفی منابع مور نظر Progressive Collapse-Fire Loading on Structures-Blasting and thermal effects on Highrise Building structures

فاصله دانشگاه تا صنعت ساختمان، مشکلات پیش رو ، اصلاحات نظام و سیستم دروس دانشگاهی

تالیفات و کارهای انجام شده توسط جناب دکتر فاروقی و در دست انتشار

بخش درد و دل اساتید

مقاله تحلیلی تخریب پیشرونده دکتر علیرضا فاروقی

https://civil808.com/article/ac/13332

پکیج استثنایی 808