9397
22:27

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان، بخش کادر فنی ، مدلسازی و محاسبات سازه

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان، بخش کادر فنی ، مدلسازی و محاسبات سازه

وب سایت رسمی شرکت فضاسازه نقش جهان از طریق لینک: www.fazasazeh.com

لینک دانلود فیلم کامل گزارش ویدئویی با کیفیت کامل

پکیج استثنایی 808