معرفی استاد Apostolos Konstantinidis استاد و مدرس و مولف در زمینه سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله از یونان و برنامه نویس شرکت

04:12

معرفی استاد Apostolos Konstantinidis استاد و مدرس و مولف در زمینه سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله از یونان و برنامه نویس شرکت

معرفی استاد Apostolos Konstantinidis استاد و مدرس و مولف در زمینه سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله از یونان و برنامه نویس شرکت pi.

Ant1 interview with Apostolos Konstantinidis

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم