10499
11:01

بازدید از غرفه شرکت آسان سازان بتن میهن، تولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح یا ICF بخش دوم

بازدید از غرفه شرکت آسان سازان بتن میهن تولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح یا ICF بخش دوم

žشرکت آسان سازان بتن میهن، طراح و مجری پروژه های انبوه سازی صنعتی و سنتی در سراسر کشور، žتولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح (ICF) از سال 1389 خدمت رسانی نموده است.

آدرس وب سایت : www.mihan-concrete.com می باشد.

mihan-concrete ICF (Insulating Concrete Forming) producer and construction company in 16th international building and house new technologies fair which held on 2016 summer.

playlist

پکیج استثنایی 808