10430
06:47

بازدید از غرفه شرکت فضا سازه متخصص در طراحی، ساخت و اجرای سازه های فضاکار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بازدید از غرفه شرکت فضا سازه متخصص در طراحی، ساخت و اجرای سازه های فضاکار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

برای اطلاعات بیشتر و تماس با شرکت مذکور، آدرس وب سایت این شرکت www.fazasazeh.com  می باشد.

Fazasaze international space structures producer and solutions company in 16th international building and house new technologies fair which held on 2016 summer.

playlist

پکیج استثنایی 808