سمینار ساخت،مدیریت انسانی،لجستیک و ریسک در ساخت بلندترین سیلوی جهان در شهر زوریخ سوئیس دکتر محاسب، دانشگاه شریف بخش اول

1:00:00

سمینار ساخت،مدیریت انسانی،لجستیک و ریسک در ساخت بلندترین سیلوی جهان در شهر زوریخ سوئیس دکتر محاسب، دانشگاه شریف بخش اول

سمینار ساخت،مدیریت انسانی،لجستیک و ریسک در ساخت بلندترین سیلوی جهان در شهر زوریخ سوئیس دکتر محاسب، دانشگاه شریف بخش اول

برگذار شده به همت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در اردیبهشت ماه سال 1395

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم