اصول پایداری سازه ای در طراحی سازه های فولادی – قسمت دوم

1:34:05

اصول پایداری سازه ای در طراحی سازه های فولادی – قسمت دوم

اغلب اوقات مقاومت و نسبت سختی به وزن بالا در سازه‌های فولادی منجر به اعضای نسبتاً بلند و باریک و سیستم‌های می‌شود که پایداری از ملاحظات اصلی در طراحی محسوب می‌شود. در این وبینار یک دید کلی در خصوص رفتار فشاری، خمشی و اعضای تیر – ستون در اختیار قرار می‌دهد و به معرفی پایداری یک سیستم می‌پردازد. در این وبینار چند حالت حدی در رابطه با مقاومت همچون خمش الاستیک و غیرالاستیک، پیچش جانبی و کمانش خمشی – پیچشی پوشش داده می‌شود. در این وبینار رویکردهای اصلی طراحی در رابطه با پایداری قاب شامل آنالیزهای مستقیم و روش‌های طول مؤثر ارائه خواهند شد. در این فیلم به واسطه چند نمونه به توضیح آنالیز پایداری و مفاهیم طراحی پرداخته می‌شود.

قسمت دوم: این قسمت با معرفی و تشریح راه حل  معادله دیفرانسیلی شروع می‌شود و سپس با توضیح مقاومت تیرها در برابر کمانش پیچشی جانبی الاستیک (LTB) ادامه پیدا کند. مفاهیم پیچشی و خمشی مربوطه شامل مزایای مقاومت در برابر پیچ خوردگی به طور خلاصه بررسی خواهند شد. برای تشریح کمانش پیچشی جانبی غیر الاستیک و ظرفیت‌های گشتاور پلاستیک در اعضای خمشی، فرض رفتار الاستیک منتفی می‌شود. در نهایت مقاومت تیرهای فاقد المان‌های باریک و بلند در قالب منحنی مقاومت تیر بررسی می‌شود.

این وبینار توسط پروفسور Ronald D. Ziemian از دانشگاه Bucknell و از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...