شرکت عمران نوبون، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

1:00:00

شرکت عمران نوبون، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت عمران نوبون،  بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم، شرکت عمران نوبون از پیشتازان  توسعه فناوریهای نوین صنعت ساختمان از جمله  دال مجوف یوبوت میباشد و به فضل الهی مجموعه ای شامل مهندسین معمار، مهندسین عمران، مهندسین تأسیسات و مجری، برای کارفرمایان محترم کشور، مطابق با استانداردهای کیفیتی ملی و بین المللی تشکیل داده و ضمن گسترش و رهبری مبتنی بر فناوریهای نوین صنعت ساختمان موفق به اجرای چندین پروژه بزرگ و کوچک در سطح کشور نموده  و ساخت بزرگترین دهانه سازه های بتنی دال تخت کشور را در کارنامه خود دارد. آدرس وب سایت این شرکت در لینک زیر موجود است:

http://nobongroup.ir

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...