شرکت ایستا آسمانه شار دک ، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

1:00:00

شرکت ایستا آسمانه شار دک ، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت ایستا آسمانه شار دک ، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم، دا ل های مجوف معمولی که مدت زمان زیادی است در صنعت ساختمان استفاده می گردد، از تعدادی تیر متعامد که یک لایه دال بتنی روی آن قرار گرفته است، تشکیل می شود. این ترکیب باعث ایجاد تیرهایی با مقطع T شکل برای تحمل بارهای وارده خواهد شد. در دال های مجوف شار ، علاوه بر دال بالایی، لایه ای از بتن مسلح قسمت پایین تیرهای متعامد را پوشانده و باعث ایجاد مقطع I شکل می گردد. این تغییر علاوه بر افزایش سختی دال، باعث می گردد این دال ها از زیر به صورت تخت دیده شوند.در صورت حذف تیرها و ایجاد دال تخت و در نتیجه کاهش عملیات قالب بندی و آرماتوربندی، سرعت اجرای سقف با سیستم دال مجوف شار می تواند افزایش یابد.بلوک های سقف دال مجوف شار بصورت یک مترمربع در کارخانه منتاژ شده و به محل پروزه حمل می شوند و همچنین قلاب های مفتولی برای اتصال بلوک ها به همدیگر بر روی هر یک از بلوک ها موجود می باشد، بنابرین حین اجرا و چیدن بلوک ها سرعت اجرا با این سیستم بیشتر خواهد بود، از طرفی دیگر چون بلوک های شار به همدیگر متصل می شوند و حین بتن ریزی بلند شدگی و یا شکنندگی ندارند بنابراین ایمنی کار بالا رفته و سرعت اجرای کار بیشتر می شود. آدرس وب سایت این شرکت در لینک زیر موجود می باشد:

http://shar-co.ir

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه