از سنگ محکمتر تر سنگ بسازید! ساخت بتن با الیاف شیشه GFRP و در نهایت پرداخت و پولیش آن

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم