How to Choose the Right Career Path in your Engineering Career

04:14

How to Choose the Right Career Path in your Engineering Career

 مسیر درست حرفه ای خود را چگونه انتخاب کنیم؟

در این فیلم آنتونی فاسانو به شما کمک می کند با مشخص کردن چند مورد ساده،‌ بتوانید مسیر درست را در حرفه خود انتخاب کنید.

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم