چگونه یک شرکت مشاوره راه اندازی کنیم؟

39:04

چگونه یک شرکت مشاوره راه اندازی کنیم؟

در این فیلم  Dax Hoff موسس شرکت مشاوره Dax درباره الزامات اساسی راه اندازی یک شرکت مشاوره صحبت می کند. او صحبت خود را با موضوع سرمایه اولیه و پایین نگه داشتن هزینه ها شروع می کند و ان را با جنبه های مختلف پیشرفت شرکت ادامه می دهد. او همچنین به بحث درباره تاثیر استخدام افراد مناسب برای پیشرفت کسب و کار می پردازد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم