شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

08:14

شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

بین سالهای 1940 تا 1960 مهندسان ارتش ایالات متحده یک مدل از کل حوزه رودخانه می سی سی پی ساختند. یک قسمت وسیع از قاره آمریکا که با مقیاس بندی به اندازه یک پارک بزرگ مدل شد. هدف پی بردن به چگونگی تاثیرگذاری سیل بر مناطق مجاور رودخانه و اینکه چگونه می توان این آسیب ها را با سازه های دست ساز بشر مانند سیل بندها کاهش داد، بود. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...